THE OFFICIAL WEBSITE OF

Barangay Gulac, Municipality of Diffun
Province of Quirino

THE OFFICIAL WEBSITE OF

Barangay Gulac, Municipality of Diffun
Province of Quirino

VISION

Isang Mapayapa at Maunlad na pamayanan na may pananalig at takot sa Diyos, tumatalima sa batas na umiiral, nagtitiwala sa lakas ng pagkakaisa at kumakalinga sa kalikasan.

MISSION

Maiangat ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayan at mapanatili ang isang mapayapang pamayanan.

GOALS

Magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang mahusay na pamamahala.

PHILIPPINE STANDARD TIME